Anmälningsvilkor: Anmälan är bindande men kan avbokas utan extra kostnad senast måndag samma vecka till arrangören. Om du måste avboka efter måndag samma vecka på grund av symtom eller likande kommer du få tillbaka så stor del av avgiften som möjligt med reservation för att eventet inte ska gå med negativt resultat. Eventuellt överskott kommer således att delas av dem som måste avboka i sista sekund. Detta förutsätter att du meddelar att du inte kommer, och inte bara inte dyker upp.

Nordmarks policy mot trakasserier och mobbing (ett utdrag):

SKA NORDMARK FÖRBJUDER MOBBNING OCH TRAKASSERIER AV ALLA INDIVIDER OCH GRUPPER.
Deltagare som deltar i detta beteende är föremål för lämpliga sanktioner.
Om du utsätts för trakasserier, mobbning eller hämnd för en tidigare anmälan, eller om du blir medveten om att någon trakasseras eller mobbas, kontakta en drots eller autokrat.

Inom SKA Nordmark:
● ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad
● ska ingen behöva känna obehag på grund av könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, politisk tillhörighet, religiös tillhörighet eller funktionshinder
● accepteras ingen form av trakasserier, diskriminering eller mobbning
Mobbning och trakasserier kan inkludera men begränsas inte till:
● förolämpande eller oförskämda muntliga eller skriftliga kommentarer riktade mot en individ
● visning av explicita bilder (teckning eller foto) som visar en person på ett olämpligt sätt
● fotografering eller inspelning av individer i syfte att missbruka eller trakassera individen
● olämplig fysisk kontakt, ovälkommen sexuell uppmärksamhet, eller hämnd för att ha rapporterat trakasserier och / eller mobbning.
● ovälkommet uppträdande grundat på kön, sexuell läggning, funktionshinder eller tillhörighet
Kännetecknet för mobbning och trakasserier är att den som utsätts för det upplever det som ett oönskat beteende. Den som utsatts har här så kallat tolkningsföreträde, det vill säga att det är den utsattas upplevelse, inte motivet hos den som trakasserar som räknas.

Om du inte följer detta kan du komma att bli avstängd från eventet, kommande event och även i vissa fall föreningen i stort.