Fäktning måndagar kl 18-20 vid föreningslokalen på Sveavägen 16.

Fäktningskonsten har utvecklats under många år, och modern olympisk fäktning ser väldigt annorlunda ut mot dess historiska förlagor. I Gyllengran strävar vi efter att återskapa den fäktning som finns dokumenterad i manualer från den sena medeltiden och renässansen, när fäktmästarnas fokus gick från krigskonst till självförsvar och dueller.

Vi lär oss fäktas med flera olika sorters vapen och parerobjekt. Vi lär oss använda rapir, dolk, bucklare och mantel. Vi använder oss även av tvåhandssvärd och spjut med gummispets. Alla vapen är säkrade med en stötspets och är helt utan skärande egg. Vi tränar huvudsakligen två “grenar” av fäktning, båda med vissa regelskillnader. Vi sysslar huvudsakligen med stötfäktning, där endast stötar och skär är godkända träffar, men även vad vi kallar för Cut and Thrust, där även hugg är godkända manövrar. Det förekommer både dueller och gruppsstrid i båda grenarna.

Säkerhet och ärlighet är de två viktigaste aspekterna av fäktningen. Liksom i Kämpalek (länk) är det den som blir träffad som skall säga ifrån om denne blir besegrad. Skyddsutrustningen vi använder oss av består av fäktjacka och -byxor, fäktmask, halsskydd, suspensoar och handskar.

För att få vara med och tävla krävs det att man är 15 år gammal, men man får med målsmans tillstånd börja träna tidigare. Vi gör ingen skillnad mellan viktklass eller kön och alla har möjlighet att få vara med.

Vill man prova på finns det utrustning att låna och det är bara att kontakta oss om du är intresserad. Vi tränar på Måndagar klockan 18.00.

För fäktningsaktiviteterna hyr vi en lokal på vinterhalvåret, Värstaborg, och alla fäktar betalar en träningsavgift på 150 kr/termin, utöver medlemsavgiften. Den sätts in på Gyllengrans postgiro 410 73 16-4, Namn: SKA Gyllengran, ange fäktning och namn om du betalar åt någon annan än dig själv. Alternativt kan du betala via swish, lägg då till 5 kr och swisha till 123 083 94 23.

Gyllengrans Youtube-kanal (filmer från våra träningar m.m.)

Fäktare som väntar på sin tur i listen.