Kämpalek sker på lördagar kl 10:30 vid föreningslokalen på Sveavägen 16.

Kämpalek (engelska heavy fighting) är en modern kampkonst med historisk förebild.

Under medeltida torneringar och andra sammankomster förekom ofta strider kallade behourdium med träningsvapen av trä (eller ibland valben), så kallade batons. Dessa strider var självklart till för att under säkrare former träna strid.

Kämpalek är ett försök att under säkra former uppleva dessa behourdium, både i enskild strid och gruppstrid (så kallade meleer eller krig). Vi nyttjar vapen av rotting och rustningar byggda efter historiska förebilder. Man kan nyttja enhandsvärd, tvåhandsvärd, pålyxor, spjut och allenhanda andra vapen i dessa strider. I gruppstriderna förekommer det även ibland kastvapen och olika former projektilvapen. 

Näst efter säkerhet är ärlighet och ära den viktigaste aspekten av vår kämpalek. Träffsystemet bygger på att kämparna själva avgör vilka träffar som är avgörande. Segern tas aldrig, utan ges snarare av en kämpe som erkänner sin motståndares färdighet. I denna strid blir rättvisa och tillit nyckelord, då vi litar på de inblandades integritet för att komma fram till en vinnare.

För att få tävla måste man fyllt arton år, men man kan börja träna när man är något yngre (med målsmans tillstånd förstås). Det finns inga viktklasser, könsuppdelning eller annan uppdelning utan alla tränar och tävlar med alla.

Vill man prova finns det låneutrustning och det är bara att kontakta oss om man vill det eller komma förbi och titta på våra träningar för att se om det kan vara intressant.

Gyllengrans Youtube-kanal (filmer från våra träningar m.m.)

För att hjälpa till att bekosta lokalen betalar alla en träningsavgift på 150 kr/termin, utöver medlemsavgiften. Den sätts in på Gyllengrans postgiro 410 73 16-4, Namn: SKA Gyllengran, ange kämpalek och namn om du betalar åt någon annan än dig själv. Alternativt kan du betala via swish, lägg då till 5 kr och swisha till 123 083 94 23.

Vill man förvara sin rustning i lokalen går det bra att hyra en hylla för en avgift på 50 kr per termin.

Två kämpar