Gyllengran startade med att fem personer, Christian, Jan, Daniel, Peter och Magnus, den senare känd i SCA som Mitchell MCClaw, for till Medeltidsveckan på Gotland 1987. När de kom hem tyckte några av dem att det här var så kul att de ville fortsätta med det. Christian sägs vara den som kom på namnet när han korsade rondellen vid Skolhusallén på vägen till den första föreningslokalen som låg i gamla Prippshuset på Storgatan (idag en av EGOs träningsanläggningar). Namnet kommer förstås från Medelpads landskapsblomma granen. Året efter, 1988, åkte de så åter till Medeltidsveckan, men alla av de ursprungliga medlemmarna förutom Magnus slutade under detta år. Lyckligtvis tillkom nya medlemmar samma år, så föreningen fortlevde och så har det fortsatt. Medlemmar har kommit, gått och ibland återvänt efter lång frånvaro, men Gyllengran har bestått. 

Föreningen har även en vapensköld, vilket är på svart botten en gyllene gran i en en gyllene lagerkrans ovan två gyllene vågor, eller som det beskrivs av häroldar: Sable, a pine tree couped within a laurel wreath and in base two bars wavy Or. Granen är förstås inspirerad av landskapsblomman och de två vågorna av landskapsvapnet som bland annat har två silvervågor, vilka representerar de två älvarna Indalsälven och Ljungan. 

En aktivitet som tidigt blev återkommande i Gyllengran är kämpalek (“heavy fighting”), alltså rustad strid, men med vapen av rotting istället för stål. Föreningen har i flera decennier haft träningar med detta varje lördag året om. Till och med en gång när det var 26 grader kallt var det två envisa kämpar som tog på sig rustning och gick ut och tränade, eftersom det var ju lördag och då ska man träna. Ryktet säger dock att det blev en något kortare träning än vanligt, eftersom isbildningen på hjälmarna gjorde att det blev svårt att se då ögonspringorna på hjälmarna isade igen. Nästan lika länge har föreningen haft veckovisa träningar på måndagar i fäktning med stålvapen. Där nyttjas allehanda vapen som rapir (“värja”), enhandsvärd, långsvärd, spjut med mera. Fast där tränar vi inomhus på vintrarna och behöver inte tampas med isbildningsproblem. Hantverk är också en stor del av föreningen och det sker regelbundna träffar för sådant, bland annat dräktsömnad, men även matlagningen efter historiska förebilder och andra former av hantverksträffar. Under sommaren brukar dessa träffar ibland kombineras med utflykter och guidningar på historiskt intressanta platser och fornlämningar i vårt närområde.

Utöver dessa medlemsträffar anordnar Gyllengran vanligtvis tre till fyra helgevenemang per år där vi bjuder in personer från andra delar av Sverige och världen för att träffas, lära av varandra och umgås under trevliga former. I februari brukar vi ha Fäkthelgen för fäktning med stålvapen, under våren-försommaren är det ofta ett evenemang med fokus på kämpalek och bågskytte kallat V.Ä.V-gillet och under hösten brukar det vara något vi kallar Glöta Gillet, då det framförallt är olika former av hantverksaktiviteter. Vissa år händer det också att det arrangeras något mer. 

/Fardäng