styrelsegyllengran@gmail.com

Discord

Facebook

Adress: Sveavägen 16, Sundsvall. Lokalen som är vägg i vägg med pizzeria Pompei.

Gyllengrans postgiro 410 73 16-4, Namn: SKA Gyllengran

Swish: 123 083 94 23 (5 kr extra)