Kallelse till Gyllengrans halvårsmöte 26 september kl 19:00, insläpp i lokalen från 18:30

Vi ses i vår mer än förra året städade lokal och har årsmöte och medlemssnack. Det bjuds på fika under mötet och vi beräknar vara klara ca 20:30. De flesta deltar i vanliga (mundana) kläder, men vill du komma i dräkt går det också bra. Bor du långt bort eller har andra svårigheter med att vara med på plats? Hör av dig till någon i styrelsen så skickar vi en länk för dig som vill delta digitalt. Glöm inte att betala din medlemsavgift innan så du har rösträtt. Varmt välkomna önskar Styrelsen
Malin, Roger, Emma, Marie, Emil, Victor och Ulrika
SKA Gyllengran
Org.nr: 889202-5142
Datum: 2023-09-26 klockan 18:30
Adress till föreningslokalen: Föreningslokalen, Sveavägen 16/Dalgatan 32, brevid pizzeria Pompei

Dagordning:
1. Mötets öppnande samt beslut om dess behöriga utlysande
2. Fastställande av dagordning
3. Mötets behörighet fastställs
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare
7. Föredragning av kassarapport och årsmötesprotokollet
8. Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till halvårsmötet
9. Uppföljning och fastställande av verksamhetsplan
a. Löpande aktiviteter: 
b. Event vi anordnar: 
c. Demo vi deltar vid/anordnar: 
d. Event vi planerar att åka på: 
10. Under punkt två anmälda ärenden
11. Mötets avslutande