Gyllengran bjuder in till halvårsmöte och medlemsdag.

När: 16 oktober kl 11:00-16:00

Var: Uvbergsstugan i Huli, vi samlas vid parkeringen

Hur: Försök till medeltida dräkt, och varmt klädd då vi är ute så mycket det går.

Gemensam historisk matlagning sker över eld, så anmäl att ni kommer och matpreferenser så handlar vi mat till alla. Vi kommer också ha diskussioner om gyllengran och vad vi vill göra framöver. Halvårsmötet kommer starta efter lunch, ca kl 14:00.

För dig som endast vill delta digitalt på halvårsmötet kan du använda följande länk kl 14:00, anmäl dig gärna ändå så vi vet om vi väntar på någon.

Anmälan: https://forms.gle/SKSfMg3BotynqZpw9

Anmälan för att få lunch senast fredag 14/10.

Dagordning:

1.                   Mötets öppnande samt beslut om dess behöriga utlysande

2.                   Fastställande av dagordning

3.                   Mötets behörighet fastställs

4.                   Val av ordförande för mötet

5.                   Val av sekreterare för mötet

6.                   Val av två justerare

7.                   Föredragning av kassarapport och årsmötesprotokollet

8.                   Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till halvårsmötet

9.                   Uppföljning och fastställande av verksamhetsplan

10.                 Under punkt två anmälda ärenden

11.                 Vad vill vi göra på kommande medlemsträffar

12.                 Förrådet

13.                 Mötets avslutande